Als thuiswerken een blijvertje wordt…

Als thuiswerken een blijvertje wordt…

Zojuist werd in het nieuws bekend gemaakt dat er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om thuiswerken tot een recht te maken voor werknemers. Een logische en begrijpelijke gedachte kan zijn: “ook dat nog, alsof ik nog niet genoeg aan mijn hoofd heb.”

Het kan ook in het voordeel van het bedrijf werken. Er wordt vaak aangegeven door werknemers dat zij efficiënter kunnen werken vanuit huis (mits de thuissituatie dit toelaat).
Als werkgever is het goed om hier bij stil te staan. Wat kan dit betekenen voor mij? Hoe kan ik zorgen voor:
– Het faciliteren van goede thuiswerkplekken?
– Het geven van een thuiswerkvergoeding i.p.v. een reiskostenvergoeding?
– Je huidige kantoor?
– En nog wel het allerbelangrijkste: de interne communicatie?

We hebben al wat ervaring vanuit de praktijk
Door de Coronacrisis wordt verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken en daarnaast wordt er van een werkgever verwacht dat zij hun medewerkers hierin faciliteren. Ondertussen heb jij als werkgever al de nodige ervaring met thuiswerkende medewerkers en heb jij, als het goed is, al het één en ander kunnen leren.

Mijn vrouw heeft ondertussen ook de nodige ervaring met het thuiswerken. Zo ervaart zij hoe fijn het is om je eigen tijd in te kunnen delen waardoor zij veel werk kan verrichten waarin zij zelf het meest productief is en tegelijkertijd leert hiermee ook eigen verantwoording te nemen. Het thuiswerken brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Door het thuiswerken heeft zij minder persoonlijk contact en verbinding met directe collega’s en is sneller afgeleid door de dagelijkse verplichtingen in huis, wat kan leiden tot stress. Deze stress wordt voornamelijk veroorzaakt door het missen van onderlinge communicatie. Hier ligt een grote verantwoording voor jou als werkgever.

Het begint met loslaten en vertrouwen…
Het loslaten en vertrouwen hebben in jouw werknemers is erg belangrijk. Heb vertrouwen dat jouw medewerkers de verantwoording nemen voor hun werkzaamheden. Als werkgever mogen wij ons oprecht afvragen of jouw medewerkers echt zó productief zijn, wanneer zij aaneengesloten werken op kantoor. Als ik vanuit eigen ervaring spreek, heb ik moeite om acht uur lang geconcentreerd bezig te zijn met mijn werkzaamheden. Hoe ervaren jouw medewerkers dit?