Deze diensten luisteren nauw

De dienstverlening van Lear begint bij de ondersteuning in de drie onderdelen van het Lear-werkgeverschap:

Lear Luisteren

Lear is de trusted advisor van de ondernemer voor Lear-werkgeverschap. Door middel van de Lear luisteren-analytics geven we de ondernemer een tool in handen waarmee hij/zij in kaart kan brengen hoe de onderlinge samenwerking en communicatie op dit moment wordt ervaren.

Lear Werkgeven

Met Lear Werkgeven wordt de ondernemer persoonlijk ondersteund in goed werkgeverschap. O.a. door persoonlijk leiderschap (o.a. met paarden), Trusted Advisor, “Goede Gesprek” binnen managementteam, huisvestingsadvies, on boarding advies, communicatiestructuuradvies en visietrajecten.

Lear Ontplooien

Binnen Lear Ontplooien worden medewerkers begeleid d.m.v. teamontwikkeling, Personalcolor, teambuilding, “Goede Gesprek” (individueel en binnen het team), trainingen, branche specifieke opleidingen en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Waarom doen wij dit?

Wij willen een bijdrage leveren om mensen met nog meer plezier met elkaar te laten samenwerken.

De tools die wij gebruiken

Uitleg over de tools die wij kunnen inzetten

Luisteren, luisteren, luisteren

De basis van iedere goede samenwerking is oprecht luisteren naar elkaar. Oprecht luisteren is een waardevolle manier van aandacht geven en interesse tonen, het gaat erom dat ieder zich gehoord voelt.

De meeste tools kunnen op afstand worden ingezet

De Lear luisteren-analytics kan op je computer of smartphone worden ingevuld waarna de uitkomsten door de Lear-deskundige worden geanalyseerd en er wordt een rapportage met aanbevelingen samengesteld. Door het inzetten van de Lear luisteren-analytics kan online het teamgevoel worden gemeten. De geanonimiseerde rapportage geven inzicht op team-, afdeling- en organisatieniveau en vormen een basis om zaken bespreekbaar te maken.

Contact

Wilt u ook een effectiever bedrijf en succesvoller personeel?

Neem dan contact met ons op: