Deze diensten luisteren nauw

Onze dienstverlening begint met de Lear luisteren-analytics. Aan de hand van de uitkomsten wordt er in overleg met jou bepaald of en welke verbeter methodieken gehanteerd kunnen gaan worden.

Intake

De intake is in feite de Lear luisteren-analytics. Middels de Lear luisteren-analytics wordt er een meting gedaan binnen jouw organisatie hoe de onderlinge samenwerking wordt ervaren. Er wordt in kaart gebracht hoe de communicatie, vertrouwen, verwachtingen, elkaar aanspreken, omgang met conflicten en de mogelijkheden tot inbreng van (verbeter-) ideeën wordt beleefd.

Tools

Afhankelijk van de uitkomsten van Lear luisteren-analytics kan Lear je het volgende bieden:

  • Thumbl-training
  • Thumbl app
  • Update sessies onderlinge communicatie
  • “Goede gesprek”
  • Advies communicatiestructuur
  • Coaching
  • Huisvestingsadvies
  • Personalcolor
Resultaten

Oprechte aandacht voor elkaar
Beter samenwerking
Hogere motivatie
Meer werkplezier
Minder personeelsverloop/ziekteverzuim
Groei onderling vertrouwen
Groei creativiteit
Groei rendement
Nog betere continuïteit

Waarom doen wij dit?

Wij willen een bijdrage leveren om mensen met nog meer plezier met elkaar te laten samenwerken.

De tools die wij gebruiken

Uitleg over de tools die wij kunnen inzetten

Luisteren, luisteren, luisteren

De basis van iedere goede samenwerking is oprecht luisteren naar elkaar. Oprecht luisteren is een waardevolle manier van aandacht geven en interesse tonen, het gaat erom dat ieder zich gehoord voelt.

De meeste tools kunnen op afstand worden ingezet

De Lear luisteren-analytics kan op je computer of smartphone worden ingevuld waarna de uitkomsten door de Lear-deskundige worden geanalyseerd en er wordt een rapportage met aanbevelingen samengesteld. Door het inzetten van de Lear luisteren-analytics kan online het teamgevoel worden gemeten. De geanonimiseerde rapportage geven inzicht op team-, afdeling- en organisatieniveau en vormen een basis om zaken bespreekbaar te maken.

Contact

Wilt u ook meer inzicht in hoe de onderlinge samenwerking
binnen uw organisatie wordt ervaren?

Neem dan contact met ons op: