Ik vind het hartstikke interessant…

Ik vind het hartstikke interessant…

Dat zei een van de studenten waarvoor ik een presentatie mocht geven vanuit de organisatie waarvoor ik destijds werkte. Maar toch kreeg ik een onbestemd gevoel. Ik vroeg mij af, waar komt dat toch door? Dit kwam doordat hetgeen hij zei totaal niet strookte met wat hij uitstraalde. Even voor jouw beeldvorming: hij zat onderuitgezakt, met z’n armen over elkaar, een wat norse blik en half mompelend zei hij dit. Dus was mijn gevoel heel gek?

In dit geval klopte de verbale communicatie (zijn woorden), niet met zijn non-verbale communicatie. Heb je ook wel eens zoiets gehad met een medewerker, collega, klant?

Non verbale communicatie…?!

Even wat algemene informatie over communicatie;

Communicatie bestaat uit: verbaal en non-verbaal;

  • Non-verbaal kan je opdelen in stemgebruik/tonaliteit en fysiologie/lichaamstaal;
  • Maar 7% van communicatie is verbaal (dus wat je zegt en wat er wordt gehoord);
  • 38% van communicatie bestaat uit stemgebruik (tempo, intonatie, volume);
  • 55% van communicatie bestaat uit fysiologie (lichaamshouding, gezichtsexpressie, ademhaling)

Dus met andere woorden: 93% van onze communicatie is non-verbaal! Een boodschap welke je overbrengt wordt dus voor het allergrootste deel bepaald door hoe je het zegt…

Wat betekent dit voor de praktijk?

Je kan nog zo’n goed inhoudelijk verhaal hebben, maar wanneer dit niet wordt ondersteund door je fysiologie en je stemgebruik zal je nooit echt geloofd worden. Kan je dit dan wel “faken”? Nee, niet echt. Je kan je best doen, maar de ander zal dan een gevoel krijgen van onbestemdheid. Dus wees je er bewust van dat ongeacht welke boodschap je wilt overdragen, je je beseft dat je houding ook iets verteld.

Wat daarnaast ook goed is om te weten is dat je je lang niet altijd bewust bent hoe je over komt op een ander. Jouw non-verbale communicatie is nu niet iets waar je altijd bewust mee bezig bent en wat je bewust inzet. Hierdoor geeft jouw lichaam non-verbale signalen af die anders kunnen overkomen dan bedoeld. Soms is het daarom ook goed om eens aan de ander te vragen hoe hij/zij jou vond over komen.

In de volgende blog gaan we nog meer in op non-verbale communicatie, want hier zijn we nog lang niet over uitgepraat…