De Lear Tool

Lear luisteren-analytics:

Dit is een online vragenlijst die de ervaringen meet van de interne onderlinge communicatie. Zaken die aan de orde komen met Lear luisteren-analytics zijn:

 • Onderlinge samenwerking;

 • Onderlinge vertrouwen;

 • Verwachtingen van elkaar;

 • Hoe men elkaar aanspreekt;

 • Hoe wordt omgegaan met conflicten;

 • Ruimte tot inbreng van (verbeter-) ideeën binnen jouw organisatie.

Aan de hand van de uitkomsten wordt een rapportage met aanbevelingen gemaakt welke worden besproken.

Hoe het werkt:

 • Online vragenlijst

 • Voor iedereen binnen de organisatie

 • Uitkomsten anoniem

 • 20 minuten om in te vullen

 • Gebruiksvriendelijk

 • Vormt basis voor verbeterplan

Contact

Wilt u ook meer inzicht in hoe de onderlinge samenwerking
binnen uw organisatie wordt ervaren?

Neem dan contact met ons op: