Om een ondernemer kennis te laten maken met het Lear werkgeverschap zal het inzetten van de unieke Lear Luisteren-analytics de eerste stap zijn. Aan de hand van een gegevens analyse van deze uitkomsten stelt Lear een rapportage met aanbevelingen op welk met de ondernemer en de medewerkers worden besproken. Hierdoor komen wij en de klant te weten hoe het op verschillende niveaus gesteld is met de “omgangs-gezondheid” van het bedrijf, en welke tools vanuit het Lear werkgeverschap hierbij gaan passen. 

Lear luisteren-analytics:

Dit is een online vragenlijst die de ervaringen meet van de interne onderlinge communicatie. Zaken die aan de orde komen met Lear luisteren-analytics zijn:

 • Onderlinge samenwerking
 • Onderlinge vertrouwen
 • Verwachtingen van elkaar
 • Hoe men elkaar aanspreekt
 • Hoe wordt omgegaan met conflicten
 • Ruimte tot inbreng van (verbeter-) ideeën binnen jouw organisatie.

Aan de hand van de uitkomsten wordt een rapportage met aanbevelingen gemaakt welke worden besproken.

Hoe het werkt:

 • Online vragenlijst
 • Voor iedereen binnen de organisatie
 • Uitkomsten anoniem
 • 20 minuten om in te vullen
 • Gebruiksvriendelijk
 • Vormt basis voor verbeterplan

Contact

Wilt u ook een effectiever bedrijf en succesvoller personeel?

Neem dan contact met ons op: