a

Privacyverklaring in het kader van de Wet AVG

Hierbij de verklaring van Lear betreffende gegevens:
a
Contactgegevens Lear B.V.
Bezoekadres:
Industrieweg 5, 2651 BC,
Berkel en Rodenrijs.
info@lear.team
www.lear.team
Lear behandelt je persoonsgegevens alleen als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Website:
Onze website heeft niet de intentie persoonlijke gegevens te verzamelen over de bezoekers.
De bezoekersstatistieken zijn algemeen en kunnen niet tot individuen worden herleid.
Cookies, etc.
Lear gebruikt geen cookies op de website.
Bewaringstermijn:
Lear bewaart, indien je die hebt verstrekt, je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Lear deelt jouw persoonsgegevens niet met derden.
Mocht het toch nodig zijn, dan doen wij dat alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Neem dan contact op met Lear. info@lear.team
Lear neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik te voorkomen.
Mocht je het idee hebben dat er misbruik wordt gemaakt van je gegevens
neem dan contact op met Lear. info@lear.team
Lear, 2018.

Contact

Wilt u ook meer inzicht in hoe de onderlinge samenwerking
binnen uw organisatie wordt ervaren?

Neem dan contact met ons op: