Tools die Lear ook gebruikt:

Afhankelijk van de uitkomsten van Lear luisteren-analytics kan Lear je het volgende bieden:

De Tumbl app

De app stelt je dagelijks een aantal vragen. Bijvoorbeeld over hoe je je voelt, of je energie voor tien hebt, en of je een collega al een complimentje hebt gegeven.

Zo verzamelen we gegevens over jou en je team. Hoeveel tijd dat kost? Drie keer per dag kan je een notificatie krijgen en stelt de app je een paar vragen. Het duurt een minuutje per keer, en je mag ook nee zeggen als het even niet uitkomt. Met de app krijg je inzicht in jezelf en hoe het team draait als geheel.

Van de data op teamniveau krijg je elke week een rapportage die je gebruikt bij het voeren van de gesprekken.

Thumbl-training

Organisaties kunnen er ervoor kiezen dat LEAR wordt ingezet om teams te trainen in het verbeteren van de onderlinge communicatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Thumbl programma. Door middel van het programma worden mensen gemotiveerd om initiatief, eigenaarschap en verantwoordelijkheid te nemen binnen een team. De trainingen bestaat uit 4 modules/sessies:

Introductie
Vertrouwen
Aanspreken
Afspreken

Er zitten enkele weken tussen iedere sessie. De thumbl-app blijft gedurende die tijd constant de rode draad. Na de vierde sessie is het thumblen niet meteen klaar: misschien wil je met je team na een paar maanden weer een sessie houden over een thema dat jullie op dat moment bezig houdt, of gaan jullie werken aan specifiekere uitdagingen. De app blijft aanmoedigen om het gesprek aan te gaan.

Het bereiken van jullie gezamenlijke doelstelling is misschien niet altijd makkelijk. Samen met thumbl en met je team ga je aan het werk om het succesvol te maken.

Update sessies onderlinge communicatie

Een team is altijd in ontwikkeling. De samenstelling en dynamiek van teams, afdelingen, organisaties veranderen continue. Als opvolging van bovenstaande zal LEAR ook in worden gezet voor het begeleiden van de implementatie van de verbetering en update sessies voor het onderhouden van goede individuele en interne organisatie communicatie. Dit zal een soort communicatie-impuls zijn aangezien er constant verschuivingen zijn m.b.t. personeelsbezetting en herhaling een krachtig instrument is. Dit vraagt om structurele begeleiding van organisaties vanuit LEAR op het interne communicatievlak.

“Goede Gesprek”

Wanneer de onderlinge samenwerking echt is verstoord kan het “Goede Gesprek” worden ingezet. Hierin krijgt iedereen ruimte om elkaars standpunten en de daarmee gepaard gaande belangen te gaan horen en mogelijk ook te begrijpen waardoor er een wederzijdse respectvolle communicatie tot stand komt. Het “Goede Gesprek” zal op basis van gesprekstechnieken worden ingezet.

Tijdens dit gesprek krijgen alle belanghebbenden de ruimte om te praten over de onderlinge samenwerking en wat men wil en verwacht van elkaar. Iemand van LEAR zal als onafhankelijke derde het gesprek leiden en ervoor zorgen dat er voldoende ruimte ontstaat om naar elkaar te luisteren en elkaars standpunten en belangen te begrijpen.

Advies communicatiestructuur

Een van de LEAR-diensten is het verbeteren van de interne communicatiestructuur (Hoe wordt er onderling gecommuniceerd? Wat wordt er gecommuniceerd? In welke frequentie? Op welk moment? Wat is de beste wijze om te communiceren, top-down of bottom-up?).

Door dit bespreekbaar te maken met mensen in de organisatie krijgt iedereen, door middel van brown-paper sessies, de ruimte om zijn of haar bijdrage te leveren aan het verbeteren van de communicatiestructuur binnen de organisatie. De verbeterde interne communicatiestructuur zal gedragen moeten worden door iedereen binnen de organisatie, daarom zal iedereen in meer of mindere mate bij de totstandkoming betrokken worden. Dit zal leiden tot een verbetering van de onderlinge communicatie en samenwerking, wat bijdraagt aan meer werkplezier en creativiteit waardoor de kwaliteit geleverde prestaties en het rendement van de totale organisatie toeneemt.

Coaching

Goede communicatie is de basis van iedere samenwerking. Echter ben je ook wie je bent? De vraag die wij nog wel vaker krijgen: “wie ben ik nu echt?” en “welke invloed heeft mijn houding op de ander?”. De deskundigen van Lear kunnen je persoonlijk begeleiden om nog bewuster van je eigen houding te worden en hoe dit nog effectiever in te kunnen zetten. Dit doen wij vooral voor managers en directeuren, maar wij kunnen iedereen binnen het team hiermee begeleiden.

Huisvestingsadvies

Een “gezonde” onderneming in een “gezond” gebouw, DE voorwaarde voor plezierig werken, succes en een nog beter rendement. Een goede huisvesting draagt bij aan een verhoging van het werkplezier van de mensen binnen een organisatie. Dit gaat onder meer om de juiste indeling van werkplekken, voldoende en geschikte vergaderruimtes, goede ventilatie, etc.

Lear heeft naast de Lear analytics ook een vragenlijst waarmee in kaart kan worden gebracht hoe de huidige werkomgeving wordt ervaren. Aan de hand van de uitkomsten zal er een analyserapport worden gemaakt welke met jou wordt besproken. Daarna wordt er in overleg met jou bepaald welke stappen er zullen worden ondernomen om de werkomgeving nog beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de organisatie waardoor dit ook zal bijdragen aan een nog beter rendement.

Personalcolor

Ieder mens is uniek. De één is een echte teamplayer, de ander juist meer solistisch. Sommige mensen zijn rationeel, anderen vertrouwen meer op hun gevoel.
Om een volledig en verhelderend beeld van jezelf te krijgen is er Personalcolor.
Personalcolor is een online persoonlijkheidsinstrument dat je inzicht geeft in hoe je jezelf ziet én hoe anderen, uit de zakelijke en persoonlijke omgeving, je ervaren. Ook geeft het inzicht in jouw sterke eigenschappen en mogelijke ontwikkelpunten. Zo is Personalcolor het persoonlijkheidsinstrument dat je het meest complete zelfinzicht geeft.

Contact

Wilt u ook meer inzicht in hoe de onderlinge samenwerking
binnen uw organisatie wordt ervaren?

Neem dan contact met ons op: