Tools die Lear gebruikt:

Afhankelijk van de uitkomsten van Lear luisteren-analytics kan Lear je het volgende bieden:

Trusted Advisor

Een van de rollen die we zullen aannemen is het zijn van Trusted Advisor van de ondernemer. Hierin ondersteunen we vooral de ondernemer in het Lear-werkgeverschap. Om echt anders te gaan denken als ondernemer over het werkgeverschap van de toekomst, zal hij/zij actief begeleid worden.

Advisering Lear-werkgeverschap

Een van de Lear-diensten is het verzorgen van advies op vlakken als:

 • Visie en doel onderneming;
 • Interne communicatiestructuur;
 • Huisvesting;
 • On boarding.

 

Door deze zaken bespreekbaar te maken met de mensen binnen het bedrijf krijgt iedereen, door middel van onder meer brainstormsessies, de ruimte om zijn of haar bijdrage te leveren. De verbeterde visie en doel, maar ook het huisvestingsadvies, on boarding advies en interne communicatiestructuuradvies zal gedragen moeten worden door iedereen binnen het bedrijf, daarom zal iedereen in meer of mindere mate bij de totstandkoming betrokken worden.

Persoonlijke- en teamontwikkeling

Het persoonlijke- en team ontwikkelingsonderdeel wordt ingevuld aan de hand van de uitkomsten van de Lear luisteren-analytics. hiervoor kunnen de volgende zaken worden ingezet:

 • Communicatie- en/of managementtraining met paarden;
 • Team sessies a.d.h.v. Personalcolor;
 • Team sessies a.d.h.v. TMA Talentenanalyse;
 • Team sessies a.d.h.v. Trebel;
 • Update sessies;

Deze ontwikkelingsprogramma’s dragen bij aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en samenwerking. Welke vorm ingezet zal worden hangt af van waar de behoefte ligt.

Training en ontplooiing

Lear verzorgd ook geregeld trainingen en workshops voor de verdere ontplooiing van ondernemers, maar ook voor werknemers. De volgende trainingen en workshops heeft Lear beschikbaar:

 • Elkaar aanspreken als collega’s;
 • Effectieve gespreksvoering op de werkvloer, bereik je doel in een gesprek;
 • EHBM (Eerste hulp bij misverstanden), wees voorbereid op het volgende conflict;
 • Conflictpreventie voor managers en ondernemers;
 • Next level onderhandelen, onderhandelen met behoud van de relatie;
 • Interculturele sensitiviteit binnen de onderneming;
 • Luisteren op de werkvloer, makkelijker gezegd dan gedaan;

“Het Goede Gesprek”

Het “Goede Gesprek” wordt ingezet om kwaliteiten, talenten en behoeften van ieder persoon in het bedrijf goed in beeld te krijgen, zodat op basis daarvan iedereen ingezet kan worden en mogelijke ontwikkelpunten zichtbaar worden.
Het “Goede Gesprek” zal op basis van gesprekstechnieken worden ingezet. De gesprekken kunnen op individueel niveau plaatsvinden, maar ook tussen twee mensen (bijvoorbeeld management) of met een heel team.

Tijdens het “Goede gesprek” krijgt iedereen daarnaast ook de ruimte om te praten over de onderlinge samenwerking en wat men wil en verwacht van elkaar. Iemand van Lear zal als onafhankelijke derde het gesprek leiden en ervoor zorgen dat er voldoende ruimte ontstaat om naar elkaar te luisteren en elkaars belangen te begrijpen.

Huisvestingsadvies

Een “gezonde” onderneming in een “gezond” gebouw, DE voorwaarde voor plezierig werken, succes en een nog beter rendement. Een goede huisvesting draagt bij aan een verhoging van het werkplezier van de mensen binnen een organisatie. Dit gaat onder meer om de juiste indeling van werkplekken, voldoende en geschikte vergaderruimtes, goede ventilatie, etc.

Lear heeft naast de Lear analytics ook een vragenlijst waarmee in kaart kan worden gebracht hoe de huidige werkomgeving wordt ervaren. Aan de hand van de uitkomsten zal er een analyserapport worden gemaakt welke met jou wordt besproken. Daarna wordt er in overleg met jou bepaald welke stappen er zullen worden ondernomen om de werkomgeving nog beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de organisatie waardoor dit ook zal bijdragen aan een nog beter rendement.

Personalcolor

Ieder mens is uniek. De één is een echte teamplayer, de ander juist meer solistisch. Sommige mensen zijn rationeel, anderen vertrouwen meer op hun gevoel.
Om een volledig en verhelderend beeld van jezelf te krijgen is er Personalcolor.
Personalcolor is een online persoonlijkheidsinstrument dat je inzicht geeft in hoe je jezelf ziet én hoe anderen, uit de zakelijke en persoonlijke omgeving, je ervaren. Ook geeft het inzicht in jouw sterke eigenschappen en mogelijke ontwikkelpunten. Zo is Personalcolor het persoonlijkheidsinstrument dat je het meest complete zelfinzicht geeft.

Contact

Wilt u ook een effectiever bedrijf en succesvoller personeel?

Neem dan contact met ons op: